BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Thursday, April 30, 2009

Sejarah Tingkatan 1

BAB 1: SEJARAH DAN KITA

Pengertian Sejarah
1 Istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun yang membawa maksud pohon atau pokok, salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usul.
2 Definisi sejarah yang diberikan oleh tokoh-tokoh sejarah adalahseperti berikut:
a) Ibn Khaldun
Sejarah membiarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat mas8yarakart itu.
b) Herodotus
Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya­
c) Muhd. Yusof Ibrahim
Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu.
3 Kesimpulannya sejarah adalah penyeldikan tentang perkara yang telah berlaku.

Ciri-ciri Sejarah
1 Fakta Yang Tepat Dan Benar
a) Fakta atau maklumat sejarah merujuk kepada peristiwa, tempat, tokoh dan tarikh yang
dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan sumber yang sahih.
b) Fakta sejarah tidak boleh direka dan ditokok tambah.
c) Fakta sejarah juga perlu dipertanggungjawabkan.
2 Penting dan Bermakna
a) Peristiwa sejarah itu amat penting kerana memberi kesan kepada individu, masyarakat dan
negara.
3 Sebab Dan Akibat
a) Sejarah menjelaskan mengapa sesuatu peristiwa itu berlaku dan kesan daripada
peristiwa atau sebab dan akibat.

Sumber Sejarah
1 Sumber sejarah memberikan maklumat dan bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa.
2 Sumber sejarah terbahagi kepada:
a) Sumber pertama (sumber primer)
b) Sumber kedua (sumber sekunder)
3 Sumber pertama adalah dalam bentuk fosil, kertas, artifak dan keterangan lisan. Contohsumber pertama lalah
a) Fail rasmi jabatan
b) Surat peribadi
c) Diari
d) Manuskrip yang belum dicetak
e) Batu bersurat
13 Muzium Negara dan Arkib Negara merupakan tempat menyimpan bahan-bahan yang boleh dirujuk.
14 Contoh-contoh sumber kedua ialah
a) Buku
b) Bnsiklopedia
c) Majalah dan surat khabar
d) Buku teks
e) Rencana

Kaedah Pengkajian Sejarah
1 Untuk memperoleh sumber kedua terdapat kaedah yang digunakan iaitu:
a) Kaedah lisan
b) Kaedah bertulis
c) Kaedah rujukan bahan bertulis
2 Tafsiransejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna, berfaedah atau sebaliknya.
3 Tafsiran sesuatu peristiwa sejarah berbeza mengikut kaca mata antara ahli sejarah.

Kepentingan sejarah
1 Sejarah dapat membantu kita mengenali diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
2 Sejarah dijadikan iktibar dan pengajaran sebagai panduan untuk masa kini dan masa
hadapan.
3 Sejarahdapat memupuksemangat setia,jujur, berani dan bangga kepada negara.
4 Sejarah membantu menghargai dan meme­lihara apa yang dimiliki.


BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

1 Zaman prasejarah adalah zaman sebelum sejarah direkodkan secara bertulis.
2 Zaman prasejarah penting dipelajari untuk me­mudahkan kefahaman dan menghubungkaitkannya dengan perkembangan ketamadun manusia di Asia Tenggara.
3 Zaman prasejarah dbahagikan kepada tiga, tahap di Malaysia iaitu
a) Zaman Paleolitik (200000 hingga 30000 tahun dahulu).
b) Zaman Neolitik (7000 tahun dahulu).
c) Zaman Logam (4000 tahun dahulu).
4 Ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik adalah seperti berikut:
Lokasi
Kota Tampan, Bukit Jawa dan Bukit Bunuh (Perak),
Gua Niah (Sarawak).
Tingkayu (Sabah).
Ciri-ciri penempatan dan masyarakat
Hidup berpindah-randah atau nomad
Tinggal di gua, di luar gua dan sekitar tasik.
Kegiatan utama
Memburu binatang.
Memungut hasil hutan.
Mengamalkan cara hidup sara diri
Peralatan
Menggunakan alat batu dalam kehidupan seharian
Keperayaan
Mengamalkan kepercayaan animisme.
Mengamalkan upacara perkuburan.

5 Ciri-ciri masyarakat Zaman Neolitik adalah seperfi berikut:
Lokasi
Gua Cha (Kelantan).
Bukit Tengkorak (Sabah).
Ciri-ciri penempatan dan masyamkat
Tinggal di gua berhampiran sungai.
Ada pembahagian kerja.
Terdapat sistem masyarakat serta corak kepimpinan.
Kegiatan utama
Memungut hasil hutan.
Bercucuk tanam.
Memburu.
Menangkap ikan.
Menternak binatang.
Mereka berdagang secara tukar barang.
Mencipta barang kemas seperti anting­-anting, gelang dan kalung.
Peralatan
Menggunakan alat batu seperti beliung dan pemukul kulit kayu.
Mencipta peralatan seperti tembikar, bekas air, periuk dan belanga.
Keperayaan
kepercayaan animisme

6 Ciri-ciri Zaman Logam ialah.
Lokasi
Sungai Tembeling (Pahang)
Gua Harimau (Perak)
Changkat Menteri (Perak).
Ciri-ciri penempatan dan masyamkat
Mula hidup secara menetap di satu tempat.
Ada yang masih finggal di dalam gua dan berhampiran dengan
sungai.
Mempunyai adat resam.
Kegiatan utama
Bercucuk tanam.
Menangkap dan menternak blnatang.
Berdagang secara tukar barang.
Menangkap ikan.
Peralatan
Mencipta alat logam daripada gangsa dan besi.
Keperayaan
Sudah mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup.
Menjalankan pengebumian menggunakan kepingan batuBAB 3 : KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

I Sejarah kerajaan awal Asia Tenggara dibahagikan kepada dua buah kerajaan iaitu
a) Kerajaan agraria
b) Kerajaan maritim

Kerajaan Agraria
1 Kerajaan agraria terdiri daripada kerajaan Funan dan kerajaan Angkor.
2 Kerajaaan agraria adalah sebuah kerajaan yang terletak di pedalaman dan ekonominya bergantung kepada kegiatan pertanian.
3 Hasil utama pertanian ialah ubi taro, padi huma dan padi sawah.

A Kerajaan Angkor
a) diasaskan pada abad ke-7 Masihi.
b) Pusat kerajaan ini terletak di kawasan hilir Mekong.
c) Kawasan pertanian utama di sekitar Tasik Tonle Sap
d) Baray dibina untuk kemudahan sistem pertanian.
e) Raja Angkor mempunyai kuasa mutlak dan dianggap sebagai Dewaraja
f) Antara pemerintah yang termasyhur ialah Suryavarman II.
g)Angkor Wat merupakan bukti penerimaan agama Hindu-Buddha dikerajaan Angkor.

B Kerajaan Funan
a) Kerajaan yang terawal di Asia Tenggara iaitu wujud pada abad Pertama Masihi.
b) Pelabuhan kerajaan ini ialah Oc-Eo.
c) Raja Kaundinya merpakan raja pertama kerajaan Funan. Beliau menggunakan gelaran
Kurung Bnam.
d) Pemerintah yang paling masyhur kerajaan Funan ialah Fah Shih Min.

Kerajaan Maritim
1 Kerajaan maritim terdiri daripada kerajaan Champa, kerajaan Srivijaya, kerajaan Majapahit, Kerajaan Kedah Tua dan kerajaan Chih Tu.
2 Kerajaan maritim terletak di persisiran pantai dan masyarakatnya menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan laut seperti perdagangan, membina kapal dan perikanan.
3 Barangan dari kawasan pedalaman dan pulau yang berhampiran ialah seperti hasil hutan, rempah ratus, ubat-ubatan, damar, gaharu dan cendana.
4 Masyarakat maritim mahir dalam teknologi pembinaan kapal.

A Kerajaan Champa
a) Diasaskan sekitar tahun 192 Masihi oleh Chu Lien.
b) Champa dipengaruhi oleh China pada kurun ke-13 hingga kurun ke-15.

B Kerajaan Srivijaya
a) Diasaskan sekitar abad ke-7 Masihi dan berpusat di Palembang.
b) Pengasas kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya yang dipengaruhi oleh agama Hindu-
Buddha dan melaksanakan sistem pentadbiran Undang-undang Manu

C Kerajaan Majapahit
a) Kerajaan Majapahit mencapai zaman kegemilangan pada masa pemerintahan Hayam
Wuruk atau Raja Senagara. Baginda dibantu oleh, Perdana Menteri yang bernama Patih
Gajah Mada.

D Kedah Tua
a) Menurut catatan I-Ching, Kedah Tua atau Cheh Cha wujud pada kurun ke-5 Masihi.
b) Kerajaan Kedah Tua adalah antara kerajaan awal di Semenaujm,g Tanah Melayu.
c) Pusat pentadbiran kerajaan ini pada awalnya ialah di Sungai Mas dan kemudian berpindah
ke Lembah Bujang.
d) Bukti pengaruh agama Hindu-Buddha ialah melalui peninggalan candi di Lembah Bujang.

E Kerajaan Chih Tu
a) Kerajaan Chih Tu atau Tanah Merah terletak dl hulu Sungai Kelantan.
b) Kerajaan ini diasaskan oleh Raja Gautama pada awal ke-6 Masihi.
c) Chih Tu mempunyai corak pentadbiran yang tersusun dan raja pula berkuasa mutlak.


BAB 4: PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

1 Diasaskan oleh seorang putera raja iaitu Parameswara yang berasal dari Palembang, Timur Sumatera.
2 Palembang terletak di bawah kekuasaan Majapahit.
3 Parameswara cuba membebaskan Palembang daripada kerajaan Majapahit tetapi tidak berjaya dan melarikan diri ke Temasik.
4 Di Temasik Parameswara telah membunuh Temagi (wakil kerajaan Siam di Temasik) dan terpaksa melarikan diri ke utara kerana bimbang serangan Siam.
5 Parameswara dan pengikutnya telah melarikan diri ke Muar, kemudian menuju ke utara melalui Sening Ujung dan Bertam.
7 Akhirnya mereka tiba di sebuah perkampungan nelayan yang penuh dengan pohon api-api dan bakau di persisiran pantai. Muara sungainya sangat dalam dan terlindung daripada tiupan ,angin monsun.
8 Parameswara akhirnya membuat keputusan untuk menetap di kampung tersebut dan mendirikan negeri.


Asal-usul nama Melaka

1 Nama asal Melaka dikaitkan dengan
a) Sebatang pokok Melaka yang disandar oleh Parameswara sewaktu peristiwa seekor
pelanduk menendang anjing pemburuannya (Sumber : SejarahMelayu)
b) Perkataan Bahasa Arab iaitu Mulagah yang bermaksud pertemuan dan Malakat yang
bermaksud perhimpunan segala dagang.
c) Pokok Amalaka iaitu pokok yang pertama tumbuh di dunia. (Sumber : Mitos Hindu)

Langkah-langkah Parameswara Membangunkan Melaka
1 Sistem pemerintahan yang tersusun - Jawatan pembesar, bentara dan biduanda diwujudkan
2 Menyediakan kemudahan di pelabuhan – bekalan air, gudang, kemudahan memperbaiki kapal dan tempat tinggal
3 Bantuan Orang Laut.
4 Menjalinkan hubungan dengan Siam untuk menjamin keselamatan.
5 Menjalinkan hubungan dengan China untuk menjamin keselamatan.
6 Ikatan konsep daulat.
7 Mewujudkan sistem perundangan.

0 comments: